Enkratic
سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
و تو زیبا نفس ناسلامتّ منی اکنون ...

قسم به سال هایی که سخت ِ سرمای سه شنبه اش در اسکاتلند، وسط شهر تنها ایستاده بودی و غصه می خوردی در سکوت ...

.

.

" فقط چمدان ها هستند که به رفتن عادت می کنند " ...