Enkratic
جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
مرا تو بی سببی نیستی، لامصّب ! ..

گاهی به نقطه ای می رسی که این تمامِ ناتمامِ تک بیت های خوب عاشقانه، با یک دشنام تمام می شود ...

مثلا من از صبح به این فکر می کنم که ناتمام این شعر، با چه فحشی باید تمام شود؟

" تو را نادیدن ما غم نباشد، {...} "

.

.