Enkratic
پنجشنبه ٦ آذر ۱۳۸٢
 

این چند روز در ممالک بيگانه! روزهای thanksgiving است..همه جا تعطيله و افراد خانواده کنار هم شکرگزاری نعمت های خدا را می کنن...برای من يک زمانی سوال بود که ما چرا از اينا نداريم!..ولی بعد فهميدم توی فرهنگ ما اصلا شکرگزاری نيست گريه زاريست!....