Enkratic
سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
HB2HB ...

نیم عمرم در پریشانی گذشت

نیم دیگر در پشیمانی گذشت ...

..

.

پ.ن:

تولد آدم فقط یه خطه کنار خط های دیگه .. یه رقم یکان به دهگان های دیگه .. یه نشونه که " حواست هست ؟‌ " ..