اللّهم اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان ! ...

ـ " اتّفاقی نيست

     بنشين اين اقاقيای دگرگون را

                  با حوصله ی تمام پرپر کن!

    بگذار

    برف ِ دستهای تو

    آرام بخش ِ طوفان ِ دربه دری ها شود ! ..

    آمين .. "

/ 0 نظر / 4 بازدید