ـ "هنگام روز

    کجا می روی ؟ ...

    در خانه بمان !

    غمگینم .... "

     احمدرضا احمدی ..

/ 0 نظر / 6 بازدید