داستان زنان (5) ...

خنده دار است که اکثر قریب به اتفّاق زن های به اصطلاح فمینیستی که من تا به امروز شناخته ام، بیش از آنکه با دنیای مردانه مشکل داشته باشند،‌ در روابط با زن های دیگر به بن بست رسیده اند ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید