تا شرح آن دهم که غمت با دلم چه کرد ...

" از همین می‌ترسم ... به یه چیزی یا کسی عادت می‌کنی، اونوقت اون چیز یا اون کس قالت میذاره ... اون وقت دیگه چیزی برات باقی نمی‌مونه. میفهمی چی می‌خوام بگم؟.... اونهایی رو که می‌گذارن و میرن دوست ندارم ... اینه که اول خودم می‌گذارم میرم! ... این‌جوری خیلی خاطر جمع‌تره ... "

رومن گاری .. خداحافظ گاری کوپر ...

.

.

پ.ن.١:

" غمگینم .. چونان مادری که آخرین سربازی که از جنگ بر می گردد، پسرش نیست .. "

پ.ن.٢ :

دوستان از راست می رنجد نگارم، چون کنم؟ ...

..

.

/ 0 نظر / 37 بازدید