روا بود که چنین بی حساب دل ببری؟ ..

" از دردهای کوچک است که آدم می نالد، وقتی ضربه سهمگین باشد،لال می شود آدم .."

..

.

پ.ن:

ناخوشم رفیق، امّا ..  آدم ترحّم نیستم .. هنوز هم دشنه بر پشت است و زخمی برای همیشه، امّا ترحّمی هرگز ..

با این همه اگر اصرار به دلسوزی داری، مثل بهراد باش .. یادم هست یکبار نیمه های شب میان حرفم سکوت چند ساعته اش را شکست، انگار که به استیصال رسیده باشد، نومیدانه گفت: " خوشم میاد .. درد رو خوب تحمل می کنی .. ".

مردها اینطور بر درد دیگران دلسوزی می کنند ..

.

.

یاد آر ز شمع مرده .. یاد آر ..

.

/ 0 نظر / 33 بازدید