من از تبار غربتم ... از آرزوهای محال ....

/ 3 نظر / 4 بازدید
oops!

ديار غربت ،نه تبار غربت.قصه ما تموم شده ...با يه علامت سوال؟!

Enkratic

...... تبار .... حس بهتری داره ....