بر باد قلّاشی دهیم این شرک تقوا نام را ..

" گاهی فکر می کنم شاید تمام هنر زندگی کردن اینست که از افرادی که باعث رنجش  خاطر ما می شوند، استفاده کنیم ... "

مارسل پروست .. در جست و جوی زمان از دست رفته ...

.

.

پ.ن.١:

کیانوری تعبیری دارد در سال های دور، که این روزها خیلی درست ست .. می گوید دو چیز خیلی سر و صدا می کند، یکی خرده پول و دیگری خرده دانش ...

.

پ.ن.٢:

روح آواره ی من بعد از من، کولی در به در صحراهاست ...

..

.

 

/ 0 نظر / 40 بازدید