ـ" شاعری وارد دانشکده شد ٬

  دم در ٬

 ذوف خود را به نگهبانی داد ... "

/ 0 نظر / 5 بازدید