ـ "برای ستايش تو

     همين کلمات روزمره کافيست

            همين که: کجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روی ... دلتنگم ... "  (شمس لنگرودی)

/ 0 نظر / 8 بازدید