بگذار در بزرگی اين منجلاب يأس ،دنيای من به کوچکی انزوا شود ..

/ 0 نظر / 5 بازدید