ـ کسی مژده آورد پيش انوشيروان عادل. گفت: شنيدم که فلان دشمن ِ ترا خدای عزّ و جلّ برداشت. گفت : هيچ شنيدی که مرا بگذاشت ؟!

اگر بمرد عدو٬ جای شادمانی نيست       که زندگانی ما نيز٬جاودانی نيست

( گلستان سعدی )

پ.ن.۱: شبکه ی CBS می گفت :" واقعا جای تعجب است که مردم ايران جشن و شادی چندانی از مرگ صدام برپا نکرده اند. اين به خوبی نشان می دهد که در نوع خود از کشورهای منطقه متمدّن تر هستند."

پ.ن.۲: خداحافظ جای خالی بعد از من غريب ....

/ 0 نظر / 7 بازدید