ـ تنگ غروب است  و دلتنگي بسان حزن گوياي حياط مدرسه اي تعطيل من را به سوي غربت مجهولي مي خواند ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
alidi

خيلی قشنگ بود...حزن گويای حياط مدرسه رو می گم...