از کتاب The Picture Of Dorian Gray خيلی خوشم مياد ... اصولا از Oscar Wilde بی نهايت خوشم مياد .. .

پ.ن.۱: "علت آن که شما مرا دانا ميدانيد اين نیست که من بسيار ميدانم!.. شما هيچ نميدانيد" (شريعتی)

پ.ن.۲: دلم برای اين صدوقی توی  اين ۳ روز تنگ شده...

پ.ن.۳: Love Is The Funeral Of Heart 

پ.ن.۴: آدم برفی ميخوام..

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
solfa

به خصوص اونجايی که آيينه ميشکنه خيلی قشنگه .