ـ‌ ای مرد ستيز!

  بر ستيزت نازم !

  جنگی که نبود ...

  بر گريزت نازم !!

/ 0 نظر / 5 بازدید