ـ در اين بازار اگر سود است با درويش خرسند است

  خدايا منعمم گردان به درويشی و خرسندی ..

/ 0 نظر / 5 بازدید