من کاشف اصالت زيبايي توام... This Beauty By My Side ...

/ 5 نظر / 6 بازدید
دراوج

یه چیزی تو مایه های کاشفان فروتن شوکران خودمون دیگه...

solfa

beauty is in the eyes of beholder ...(اینو بعضیا خیلی بهش اعتقاد دارن ) ... این کشفه که از این نوع نیست ؟

Enkratic

نه ... ازاينها نيست ....

izadBanoo

منو ميگی؟ D:

...

علی يارت!