ـ از دشمنان برند شکایت به دوستان

 چون دوست٬ دشمن است شکایت کجا بریم ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
آسمونی

آقا دیدیم کسی کامنت نمیده گفتیم که گفته باشیم