یاد آر، که درد همه غم های نهان بر دل ما بود ..

" از آدم هایی بود که از روی قیافه اش در پاییز نباید او را قضاوت کرد، باید در بهار هم او را دید .. اما گمان نمی کنم که عاقبت به خیر شود .. چون به نظرم افکارش در تنهایی خوش تر از افکار من نیست ... با این افکار، قول می دهم به اندازه ی کافی رنج خواهد کشید .. "

عقل و احساس .. جین آستین ...

.

.

پ.ن: از حال این روزهای ما اگر پرسیده باشی، درست مثل زمانی است که هرمان هسه از زبان سیذارتا می گوید : " از پس این سالها فقط راه دلداری دادن به خود را فرا گرفتیم، و نه هیچ چیز دیگر ... "

..

/ 0 نظر / 55 بازدید