هليا ! يک سنگ بر پيشانیِ سنگیِ کوه خورد.

 کوه خنديد و سنگ شکست. 

يک روز،

کوه می شکند. خواهی ديد ...

نادر ابراهيمی ..

.

.

پ.ن :

دل بی صاحب مرد

و کسی غصه نخورد ...

/ 0 نظر / 9 بازدید