ـ باور کن عکس عمّه ات در چهار سالگی هيچ جذّابيتی برای من ندارد که برام Forward  ميکنی ....

/ 1 نظر / 6 بازدید
yavar ostadi

عجب چيز قشنگی نوشتی ناز IQ