گفتی دوستت ميدارم

و قاعده ديگر شد.

کفايت مکن ای فرمان " شدن "

مکرر شو!

مکرر شو! ....

/ 2 نظر / 12 بازدید
کوچولوی تنها

سلام! ... آه ... هنوز هم وقتی دوست داشتن و دوست داشته شدن رو میبینم دلم میلرزد از این زیبایی ... آه ... يا علی مددی!

غبار آبی...

آری آغاز دوست داشتن است/گرچه پايان راه ناپيداست/من به پايان دگر نينديشم/که همين دوست داشتن زيباست...