ـ هر وقت اين دلسترهای Lemonade رو باز ميکنم نا خودآگاه دنبال يک نقشه ی گنج ميگردم .... شايد اخيراً شانسم خراب شده ... عکس خودم رو تو شيشه ميبينم ..

/ 0 نظر / 9 بازدید