هرچند آن آرام دل دانم نبخشد کام دل ...

" هیچ علاقه ای به مردن نداشت. مرگ هنوز چیز خاطر جمعی نبود. هنوز می بایست روی آن کار شود. هنوز پایش می لنگید. ولی وقتی زنی داشت طوری روی شما اثر می گذاشت که تمام اصول زندگی تان را به هم بریزه، باید به چاره های فوق العاده پناه برد ...  "

رومن گاری ..

.

.

پ.ن: کز کشیدن تنگ تر گردد کمند ...

/ 0 نظر / 32 بازدید