ـ همه ی انسانها با هم برابرند ؟

پ.ن : شديدا مخالفم ....

/ 1 نظر / 4 بازدید
solfa

اما بعضی ها برابرترند ... پ . ن: قلعه ی حيوانات