ـ از عمر شبی گذشت و تو بی خبری ......

/ 2 نظر / 6 بازدید
amir

دقيقا عينه زمانی که از کنارم گذشت و تو نفهميدی !

Solfa

sometimes no news is good news ... اين طوري وابستگيها هم كمتر ميشه ... بهتر ...