در باب عشق و جوانی (6) ..

این روزا زیاد ازم می پرسن که از شرایط فعلی ام راضی هستم یا نه ...

یاد اون بنده خدا می افتم که ازش پرسیدن، از قفل فرمونت راضی هستی یا نه؟ .. گفت : آره .. فقط سر پیچ ها یه کم اذیت می کنه ....

.

.

باری به هر حال  ...

.

پ.ن:

این زمان بیدل سراغ دل چه می جویی ز ما

هر که آمد اندکی ما را پریشان کرد و رفت ...

/ 0 نظر / 37 بازدید