.

آن یکی خر داشت پالانش نبود

یافت پالان، گرگ خر را در ربود ... 

.

/ 0 نظر / 5 بازدید