ـ ديدار به قيامت .... ما رفتيم و دل شما را شکستيم ... همين ...

/ 24 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
...

داری ميری کانادا؟؟؟يا نميخوای وب بنويسی؟؟؟؟

زهرا مج!

اين سفر راه قيامت ميرود تنها چرا؟

Enkratic

در غربت مرگ بيم تنهايی نيست ...ياران عزيز آن طرف بيشترند ....

احسان

1-حرکت ذات موجود ست 2-کسی از بروز صفاتی ذاتی دلش نمی شکند 3- قیامت جای دیدار نیست جای دیدن است

Enkratic

۱- حرکت ذات موجود نيست ... ذات حرکت هر موجودی از صفات آن است ... ( فلسفه ی خشک و شيرين ... ) ۲- دل من اگر بشکست به فدای .............. ۳- قيامت مکان نيست .. مفهوم است ... ۴- تنکس الات ...

vb

اينم ۲۰ ام ايش!

ghazal

بابا ياور آپديت رو استادش کن...(اينم ۲۱ می)

عارفه

نمی توانستم ديگر نمی توانستم.صدای پايم از انکار راه بر می خواست.و ياسم از صبوری روحم وسيعتر شده بود.

در اوج

دل من یکی را که جدا شکستی.ولی عیبی ندارد برو اگر میخواهی چیزی را بیابی که در اینجا نمیتوان یافتش برو چرا که ما خواستار سعادتمندی شماییم ولی اگر رفتی و همین احساسات سرگردان و چرتکه ی قدیمی را نیزی باختی چه؟؟؟

Enkratic

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش ... نبماند هيچش الّا ٬ < هوس قمار ديگر ! > ....