از امروز اينجا پاکسازی ميشه و تا حد امکان با شرع مبين تطبيق داده ميشه!..دليلش هم اينه که قراره چند تا آدم حسابی بيان اينجا!..لذا بسياری از نوشته های گذشته و آرشيو ها به سلاله پاک دست نوشت های نا کجا آباد خواهند پيوست...همين! 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید