چه غمگنانه سال ها که ...

یقولون ان الموت صعب علی الفتی

مفارقه الأحباب والله اصعب*...

..

.

تو خیال کرده ای که اندوه من از پس این ماجراها به خاطر خودم ست؟ .. به خاطر دنیای دیگران؟ .. یا به خاطر افسوسی که انگار تا ابد همراه من است؟ ..

ولله که نه .. می ترسم اشتباه رفته باشم و دل شما را شکسته باشم ..

..

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

..

*: می گویند مرگ برای جوان سخت است،

به خدا قسم که فراق یاران سخت تر ست ..

/ 0 نظر / 33 بازدید