ـ بسیاری از دوستان من٬ چون ترکشی در نخاع (!) هستند٬ بیرون آوردنشان غیرممکن و تحمّلشان بی نهایت دردآور است ...

/ 0 نظر / 6 بازدید