فی لطایف النکاح (1) ...

ایران جایی است که ملّت پنج سال است که ازدواج کرده اند و تنها سه سال است که رفته اند سر خانه و زندگی شان، غرب جایی است که ملت هنوز سه سال نیست که ازدواج کرده اند ولی پنج سال است که با هم زندگی می کنند ....

...

.

.

پ.ن:

" به حقیقت هرچه به مردان رسد از خفّت و بلا و هلاک، همه از زنان رسد ... "

امام محمد غزّالی ... القواعد العشره ..

/ 0 نظر / 36 بازدید