۱:ايهاالناس اگر از الان دلتون رو صابون زديد که پروژه براتون بنويسم، براتون دلم ميسوزه..

۲: لعنت به چراغ سرخ، لعنت به چراغ سبز....

۳: گزارش کار ميکرو از زير دفتر صدوقی به داخل پرتاب کردن همان، جدالی تازه پس از آن!

۴: پايه ی هر امتحان تلاقی خورده ی روهم افتاده ی دربداغون هستيم...

۵: مرام شتری بی مرام شتری..

۶: کسی وکتور هگز رنگ زرد اينو ميدونه؟

۷: دربدر دنبال پرايد سفيد با شماره ی پلاک (....ج۸۴) هستم.. به جد سو ء قصد به جانم را در کوچه پشت دانشگاه دنبال خواهم کرد..

/ 3 نظر / 9 بازدید
solfa

اينجا رو ببين شايد كد شو پيدا كني:http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp

solfa

اينجا هم هست:http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp