ـ آمد امَا در نگاهش آن نوازش ها نبود ....

/ 10 نظر / 4 بازدید
بهمن

من آنم که در پای خوکان نريزم...

prince

اما تو وقتی وارد تالار شدی نگاهت واقعا ادمی مثل منو نوازش کرد.

JaSa

پس ای کاش اصلا نمی آمد!

دراي

به بهمن: منظور؟ اگر تلميح به بيت معروف ناصرخسرو جهت تلطيف خاطر و بروز تسلط بر ادبيات فارسي است، اينجا جايش نيست. اگر هم منظور اشاره به فرد خاصي است، مراقب باش پسر... بترس از اينکه به ديگران تهمت و افترا بزني... اين چيزها مواخذه دارد...

Enkratic

مهم آنست که من منظورش را فهميدم ..

بهمن

به درای: ترسم بيش از آنست که در جوی که خود ساخته ام گرفتار شوم و در جو ديگران نيز و سخنی برانم که برخی بی چراغ تر و پر شام تر از خودم بشنوند و آن را جز به هيچ بيانگراند و آن وقت جواب آن همه را من نتوانم داد...

Saleh

سلام. ميلی زدم. فرصت کردی بخوان.

MB

دردانه ام...لحظات غريبی است...اين روزها وزن کلمات خاطرم را سنگين می نمايد....بشکست اگر دل من،بفدای چشم مستت..سر خم می سلامت،شکند اگر سبويی..

siavash

ahange ghashangie,affarin be salighat.fekr nemikardam to ham khoshet biad