من تمنا  كردم

كه  تو  با من  باشي

تو به من  گفتي

هرگز هرگز

پاسخي  سخت و  درشت

و مراغصه  اين هرگز  كشت .....

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
علی

ببخشيد Enkratic نمنه؟