ـ هرگز از مرگ نهراسیدم...

اگر چه دستانش از ابتذال هم شکننده تر باشد...


/ 1 نظر / 5 بازدید
در اوج

بود...از ابتذال شکننده تر بود...