مرا تو بی سببی نیستی، لامصّب ! ..

گاهی به نقطه ای می رسی که این تمامِ ناتمامِ تک بیت های خوب عاشقانه، با یک دشنام تمام می شود ...

مثلا من از صبح به این فکر می کنم که ناتمام این شعر، با چه فحشی باید تمام شود؟

" تو را نادیدن ما غم نباشد، {...} "

.

.

/ 0 نظر / 142 بازدید