دنبال يک فريب جديد هستم برای گذراندن ادامه راه..... دنبال يک گمراهی نرفته...دنبال هيچ...

اي  لحظه ي شگفت  عزيمت ، بعد از تو  هر چه  رفت   در  انبوهي   از  جنون   و جهالت  رفت....

/ 0 نظر / 13 بازدید