به حرف و صوت اين محفل ندارم نسبتی ديگر ...

ـ حماقت بارترين وسيله ی دفاعی برای يک انسان چلاق همانا عصای خويش است ! .. ( جبران خليل جبران )

پ.ن : بی شخصيّت بودن بچّه های انجمن اسلامی بيش از ديگر ضعف هايشان مرا رنج می دهد .. تحفه تر آنکه هر سال هم دريغ از پارسال ..

/ 0 نظر / 6 بازدید