غيرتم کشت که محبوب جهانی ليکن٬

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

من چه گويم که تو را نازکی طبع لطيف

تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد

/ 2 نظر / 10 بازدید
آبجی!!!!!!!!!!

مرا عهديست با جانان که تا جان در بدن دارم/ هواداران کويش را چو جان خويشتن دارم/ صفای خلوت خاطر از آن شمع چو گل جويم/ فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم/ به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل/ چه فکر از خبث بد گويان ميان انجمن دارم/

enkratic

من اصلا عهد نميبندم که بپايم!