" بگذار اين سالهای حرام بگذرد ... "  (شريعتی)

پ.ن.۱: خواهم نبشت در مورد اين قصار جمله!

پ.ن.۲: عسل بانو !!

پ.ن.۳: It Is Final Countdown

پ.ن.۴: عزيزم بگو بر ميگردی...

پ.ن.۵: حالا من اينجا غرق انتظارم...

پ.ن.۶: آب انار نصف شب!

پ.ن.۷: تا کی می خوای با دل من بجنگی...

/ 0 نظر / 5 بازدید