زندگی (2) ..

" کنار سرابی که پایان نداشت

  به سمت سفر لنگر انداختیم

  بخوان ! ... قصّه ی آسیاب است و باد

  و ما نیزه داران که می تاختیم ....‌ "

.

از سید حسن حسینی است که ابتدای رساله ی دکترایش نوشته. ببین چقدر تصویری که می دهد دقیق و ظریف و درست است. یعنی که همه چیز وهم است پشت وهم، خیال است در پی خیال، هیچ است پشت هیچ .. بر عبث می پاییم ...

.

/ 0 نظر / 5 بازدید