تعزیه خوانی در سیاست ..

روزهایی بود که حرّ زمان! هم بازیگر مسخره ای بیش نبود ...

.

.

پ.ن:

اسیر بازی بازیگرانیم

گهی در دست این، گه دست آنیم

پر از احساس اما ساده هستیم

چنین گو مردم آزاده هستیم! ..

/ 0 نظر / 42 بازدید