گفتمش

شيرين ترين  آواز چيست ؟

 چشم غمگینش  به رويم خيره ماند

 قطره قطره  اشكش از مژگان  چكيد

لرزه افتادش  به گيسوي  بلند

 زير  لب  غمناك خواند

 ناله  زنجير بر دستان  من 

/ 1 نظر / 5 بازدید
آبجی!!!!!!!

بالاخره زرده جيگريش کردی!!!