امشب شب يلدا است ....

دارم Stepper motor می بندم ...

از هر چی صدوقی هست حالم بهم می خوره..

از هر چی آدم شاس مغز گوساله بی فرهنگ متنفّرم!!

/ 2 نظر / 8 بازدید
تادیا

مودب باش پسر!

آبجی!!!!!!!!

اگه منظورت از جمله ی آخر صدوقیه به نظرم کاملا قابل فکر کردنه... شاید حق داری....