ـ اين محرّم هم آمد ... تنها يک محرّم ديگر باقی مانده است ...

/ 4 نظر / 5 بازدید
خاتون

يک محرم ديگه به چی باقی ست؟؟؟؟

راحيل سرزمين غروب

باز انگارچک چک بی قرار هزار ثانيه شمار/از نچ و نال اين سقف شکسته مي بارد

Fateme

به چی؟؟؟؟

احسان

چرا من با همه خنگي مي فهمم اما نه مانده خيلي مانده (کسي طور ديگه نفهمد )